Machiel Jonker

Machiel Jonker

Speaker EHS2020

Ik ben geboren in 1957 (alweer) in Veendam in een Nederlands Hervormd gezin. Op 17 jarige leeftijd ben ik tot levend geloof gekomen, gedoopt in water en vervuld met de Heilige Geest. Na het gymnasium ben ik gaan studeren aan de Centrale Pinkster Bijbelschool (CPB). Daar heb ik mijn vrouw Yvonne ontmoet. Yvonne is zeer krachtig tot geloof gekomen vanuit een niet christelijk achtergrond. We zijn getrouwd in 1979 en gaan wonen in Hoorn. Daar zijn we in samenwerking met de plaatselijke gemeente een Teen Challenge koffiebar begonnen. Intussen ben ik medicijnen gaan studeren.

Na de niet afgemaakte studie zijn we in het resp. opvangwerk en preventiewerk van Teen Challenge terecht gekomen. In 1991 zijn we gevraagd leiding te geven aan de pinkstergemeente Sjaloom te Heerhugowaard, een mooie interculturele gemeente met ongeveer 450 mensen (300 leden): kinderen, tieners, senioren, zwart, blank, bruin en grijs.

Tevens kreeg ik verantwoordelijkheden bij de VPE, waarvan ik sinds 2016 de landelijk leider ben. De VPE staat voor Verenigde Pinkster en Evangeliegemeenten. Internationaal deel van de Assemblies of God. Bij de VPE zijn tot nog toe plm. 130 gemeenten aangesloten.

Ons huwelijk is in de loop der jaren gezegend met 5 kinderen en inmiddels 10 kleinkinderen.

Mijn passies op lokaal gebied is de aanwezigheid van God in de gemeente, een huis van aanbidders. Het zien van levensveranderingen door Gods aanwezigheid. Voor het landelijk werk heb ik een sterke passie voor eenheid…..zicht op heel de Kerk (met een hoofdletter k) en dat met het oog op de oogst. Zoals Jezus dat zegt in Joh.17….dat zij een zijn zodat de wereld Mij erkent en in Mij gelooft. Mijn droom voor het land is een nieuw werk van de Geest door een verbonden christelijke kerk.

Landelijk brengt God ons in een Hand.1 situatie: een biddende en verwachtende eenheid. In voorbereiding op een Nederlands en zelfs Europees Hand.2: een nieuwe uitstorting van zijn Geest.

Het beste komt nog!